O projektu

Video predstavitev

  Namen projekta je bil slovenskim uporabnikom navigacijskih naprav ponuditi orodje (spletno aplikacijo), kjer lahko samostojno vnašajo uporabniške točke (POI – Points of Interest), si jih po potrebi vizualizirajo na GoogleMaps ter brezplačno naložijo na svojo navigacijsko napravo. Ciljna skupina so poleg udeležencev v cestnem prometu tudi kolesarji, pešci (pohodniki), turisti, intervencijske službe ipd.


Zasnovali in izdelali smo spletno aplikacijo, ki omogoča vnos slovenskih POI s pomočjo enostavnega spletnega vmesnika (direkten vnos lokacije preko koordinat), vizualizacijo POI na GoogleMaps, prenos POI v navigacijsko napravo.


Zaradi odprto-kodne zasnove in široke uporabnosti spletne aplikacije je primarni rezultat projekta izdelava orodja za vnos uporabniški točk (POI) in vzpostavitev enotne baze slovenskih POI z enostavnim prenosom na navigacijske naprave ter povezava z obstoječimi rešitvami na področju vizualizacije (GoogleMaps). Projekt s tem predstavlja znaten doprinos k lokalizaciji e-storitev in uporabnosti na področju navigacije v Sloveniji.


Z vedno bolj popularnimi GPS navigacijskimi napravami se je povečalo tudi povpraševanje po uporabniških zbirkah točk POI. In ker v Sloveniji trenutno ni skupne zbirke (podatkovne baze) teh točk, je bil to eden izmed povodov za izvedbo projekta. Spletna aplikacija nudi uporabniku polnjenje zbirke z lastnimi točkami, pregled po kategorijah in prikaz na zemljevidu s pomočjo GoogleMaps ter izvoz na GPS navigacijsko napravo.


Z aplikacijo lahko rešujemo problem razpršenosti morebitnih obstoječih zbirk, saj lahko uporabniki sami definirajo točke in s tem polnijo le eno skupno bazo podatkov. Spletna aplikacija je javno dostopna na naslovu http://www.slo-poi.si.


Partnerji v projektu:
PROSPLET d.o.o. (Jernej Gračner, David Geršak)
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
(doc. dr. Peter Peer)
Društvo za razvoj človekovih sposobnosti
Ministrstvo za visko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (sofinanciranje)


Opis spletne aplikacije


English description of the web application (PDF)


UVOD


V projektu smo se ukvarjali z zasnovo in izdelavo spletne aplikacije, ki bo služila vnosu slovenskih uporabniških točk POI v podatkovno bazo ter izvozu teh točk v navigacijske naprave. GPS (Global Positioning System) naprave postajajo vedno bolj popularne tudi v Sloveniji, vendar do sedaj še ni bilo skupne baze takih uporabniških točk.


Uporabniške točke so v osnovi sestavljene iz zemljepisne dolžine in širine lokacije, poleg tega lahko dodamo še ostale informacije kot so opis, naziv, nadmorska višina ali telefonska številka. V večini primerov digitalne mape na sodobnejših GPS napravah že vsebujejo nekaj osnovnih POI lokacij za določeno območje. V tujini obstajajo sorodne spletne strani, ki nudijo zbiranje in urejanje POI, katere lahko potem uporabniki naložijo na svoje naprave in s tem zamenjajo ali dopolnijo obstoječo zbirko. Večina teh strani ponuja široke zbirke kategorij, med katerimi lahko uporabniki izbirajo, so pa tudi takšne, ki so bolj specifične in zbirajo npr. le informacije o vseh stacionarnih radarjih, ponujajo pa tudi možnost izdelave svoji zbirk.


Kot druga pobuda za pristop k projektu je bila postavitev številnih novih stacionarnih radarjev po Sloveniji in pomanjkanje informacij o njihovih lokacijah – na slovenski Garminovi strani ne posodabljajo obstoječe zbirke radarjev.


UPORABNIŠKE ZAHTEVE


Cilj je bil izdelati spletno aplikacijo, ki omogoča zbiranje uporabniških točk, kjer bi definirali vse potrebne informacije za to lokacijo. Ker je uporabniška točka v osnovi sestavljena iz zemljepisne dolžine in širine ter naziva, so osnovna zahteva za vnos ene točke v zbirko ti trije podatki.


Urednik zbirke mora imeti možnost potrjevanja, zavračanja in urejanja teh podatkov, uporabniki pa morajo imeti možnost shranjevanja in izvoza teh podatkov v formatu za Garminove GPS naprave na svoj računalnik. Na tem mestu pa nam aplikacija Garmin POI Loaderja omogoča prenos in naložitev zbirke na navigacijsko napravo. Za dodatno pomoč pri razgraditvi celotnega problema smo uporabili funkcijski diagram, ki je prikazan na sliki 1.


Funckcijski diagram - slika 1

Slika 1: Vse funkcije, ki so potrebne za zadovoljitev uporabniških zahtev. Diagram je čez celoten razvoj služil kot smernica, poleg tega pa smo na ta način problem razdelili na več manjših problemov.


OPIS DELOVANJA


Najprej smo izdelali podatkovno bazo. Kot je vidno na sliki 2, je baza za to aplikacijo precej enostavna. Vendar aplikacija v tem trenutku ne potrebuje več tabel, da bi zadostila uporabniškim zahtevam.


ER diagram - slika 2

Slika 2:Entitetno-relacijski model podatkovne baze.


Sama aplikacija kot najbolj osnovno zahteva tabelo POIS. V to tabelo se shranjujejo vsi vnosi uporabniških točk. Vendar so le podatki v poljih naziv, longitude in latitude tisti, ki bodo morali biti nujno vnešeni, čeprav imamo še ostala polja kot so naslov, telefonska številka ter opis. Poleg teh polj imamo v tabeli še dve polji s tujimi ključi. To sta polji kategorija in user in vsebujeta le identifikacijske številke iz drugih tabel. Pri kategorijah bomo ob vnosu le izbirali med zbirko že ustvarjenih kategorij, polje user pa nam bo beležilo kateri uporabnik bo ustvaril kakšno uporabniško točko. Takšna oblika baze je nastala zaradi normalizacije, ki smo jo opravili ob kreiranju baze. S tem preprečimo redundantnost podatkov v bazi podatkov. Zadnje polje potrdi pa nam služi v uredniškem delu, kjer s tem poljem nastavljamo, ali je neka točka potrjena, odobrena ali ne.


Naslednja tabela je tabela KATEGORIJE. Vsebuje štiri polja: Prvo je identifikacijsko polje, ki je za vsak vnos unikatno. Drugo polje vsebuje ime kategorije. Polje user vsebuje tuj ključ iz tabele UPORABNIKI in nam pove kdo je avtor kategorije. Zadnje polje potrdi pa je kot pri tabeli POIS namenjeno za uredniški del, kjer urednik odobri ali zavrne nov vnos.


Ostane nam še tabela UPORABNIKI, ki vsebuje podatke o vseh registriranih uporabnikih. Ta tabela je povezana s tabelo STATUSI, iz katere dobimo podatke o vrsti uporabnika. Zaenkrat pa ima naša aplikacija le dve vrste uporabnikov: navadne uporabnike ter urednike. Kot pa smo že prej povedali, je tabela UPORABNIKI povezana z tabelama POIS in KATEGORIJE, preko tujih ključev v teh tabelah pa bomo lahko dobili vse podatke o uporabniku.


Uvodna stran - slika 3

Slika 3: Uvodna stran spletne aplikacije.


Uporaba aplikacije je enostavna. Vsi uporabniki, ki želijo iz baze dobiti že ustvarjene uporabniške točke, ne potrebujejo registracije. V kolikor hočejo dodati svoje točke v zbirko, se morajo registrirati ter prijaviti v aplikacijo. Do obrazca za registracijo lahko pridejo v meniju ali stranskem oknu, ki ga ob prijavi nadomesti uporabniški meni (slika 3). Ta uporabniku nudi naslednje funkcije:

  • ustvarjanje novih uporabniških točk
  • urejanje lastnih točk
  • ustvarjanje in urejanje kategorij
  • urejanje svojih podatkov.

V primeru, da je uporabnik tudi urednik, ima na voljo še povezavo do uredniškega dela.


Pri vnosu ima uporabnik nato možnost vnosa več podatkov, a le nekaj jih je obveznih (slika 4). V našem primeru sta pomembna naziv točke ter seveda koordinati. Ti koordinati nato uporabniku prikažemo na zemljevidu s pomočjo GoogleMaps .


Vnosna stran - slika 4

Slika 4: Obrazec za vnos uporabniških točk.Uredniška stran - slika 5

Slika 5: Uredniški del na levi, ter uporabniški meni na desni.


Pri vnosu kategorij je potrebno vnesti le dve stvari: naziv kategorije ter ikono, vendar sta obe polji obvezni. Pri obeh obrazcih za vnos pa skrbimo za kvaliteto vnešenih točk s pomočjo striktne uredniške politike. Tukaj gre za zavračanje ali potrjevanje vnosov s strani urednika (slika 5).


Poleg tega aplikacija nudi uporabniku urejanje lastnih točk. To pomeni, da lahko uporabnik ureja le točke, ki jih je sam ustvaril. Ureja lahko tudi še nepotrjene točke, a teh dokler niso potrjene ni možno izvoziti. Možno pa je tudi urejanje osebnih podatkov, ki so jih uporabniki vnesli ob registraciji.


Ob izvozu podatkovne baze POI, aplikacija uporabniku samodejno ustvari .ZIP arhivsko datoteko z izbrano kategorijo točk ter pripadajočo ikono.


ZAKLJUČEK


Zasnovali in izdelali smo uporabno in zanimivo spletno aplikacijo, ki uporabnikom ponuja kreiranje lastnih uporabniških točk. Poleg tega imamo sedaj enotno bazo POI, kamor se bodo lahko shranjevale vse slovenske uporabniške točke, s čimer odpravimo razdrobljenost le-teh po različnih virih.


Aplikacija nudi uporabnikom enostaven vmesnik, s katerim lahko hitro in učinkovito polnijo zbirko uporabniških točk.


Uredniška politika spletne aplikacije bi lahko pomenila manjše nerazumevanje med uporabniki (vnesene točke niso takoj vidne), vendar je potrjevanje vnosov nujno potrebno. Točke, ki jih bo izdelal en uporabnik, bodo namreč uporabljali tudi drugi, kategorije pa so skupne vsem uporabnikom. Zato s strogo in ažurno uredniško politiko poskrbimo, da so podatki smiselno napisani, verodostojni in pravilni.


Kar se tiče nadgradenj aplikacije, bi v tem trenutku izpostavili dve možni razširitvi. Prva je nadgradnja .CSV datoteke, ki nam jo izdela aplikacija. In sicer lahko dodamo opozorilo o omejitvi hitrosti že kar v to datoteko in nam kasneje tega ni potrebno nastavljati v programu Garmin POI Loader. Kot drugo možnost nadgradnje pa vidimo menjavo CSV z GPX (GPS eXchange Format) formatom, ki je namenjen prav za izmenjavo podatkov med GPS napravami in sorodnimi aplikacijami. Gre za XML podatkovni format namenjen GPS napravam.


Dodatna možnost razširitve je v sami aplikaciji in uporabi GoogleMaps aplikacije za prikaz točk na zemljevidu (vizualizacija vnešenih točk). V večini primerov so satelitske slike Slovenije v GoogleMaps zelo slabe, namen zemljevida pa je ravno v tem, da uporabnik vsaj približno pogleda, kje se nahaja vnešena točka oziroma lahko dodatno preveri, če je ta točka res tam. Pri eni od prihodnjih nadgradenj spletne aplikacije bi lahko tako prišlo do zamenjave ponudnika zemljevida. Radi bi uporabili interaktivni tematski atlas Geopedia. Ta odprto-kodna aplikacija je plod slovenskega znanja in ponuja precej bolj natančne topografske karte Slovenije. Preko podjetja PROSPLET d.o.o. smo že v kontaktu z društvom Geopedia, kjer se pogovarjamo o pripravi in razvoju vmesnika.

Registriraj se

Registriraj se

Kategorije

Izberi proizvajalca GPS naprave:
Izberi vse
ikona Hoteli (30)
ikona Radarji (121)
ikona OMV (104)
ikona Restavracije (24)
ikona TIC (13)
ikona Petrol (32)
ikona Avtokampi (12)
ikona Bazeni (9)
ikona Wi-Fi (12)
ikona TUŠ OIL (14)
ikona Pošta (18)
ikona AGIP (7)
ikona Trgovine (32)
ikona Gostilne (35)
ikona Prenočišča (6)
ikona Kavarne (7)
ikona Bar (32)
ikona Klub (6)
ikona Šport (25)
ikona Uradne ustanove (15)
ikona Kultura (22)
ikona Cvetličarne (6)
ikona Turistične kmetije (17)
ikona Picerije (24)
ikona Fast Food (10)
ikona Muzeji (6)
ikona Železniški prehodi (32)
ikona Banke (13)
ikona Šole (24)
ikona Sodišče (2)
ikona Policija (12)
ikona Bolnišnica (4)
ikona Zdravstveni dom (11)
ikona Avtobusne postaje (8)
ikona Bankomati (21)
ikona Lekarne (18)
ikona DARS kamere (64)
ikona Avtopralnica (6)
ikona Frizer (9)
ikona Observatoriji (0)
ikona Nogometni stadioni (175)
ikona Mizarstvo (2)
ikona Tržnice (3)
ikona Jame (3)
ikona Železniške postaje (40)
ikona Parki (3)
ikona Knjižnice (2)
ikona Gasilci (10)
ikona Igralnice (1)
ikona Čebelarstva (2)
ikona Jadralno padalstvo (1)
ikona Plezanje (4)
ikona Prodaja vozil (2)
ikona Servis vozil (10)
ikona Jahanje (1)
ikona MOL (6)
ikona Optika (2)
ikona Bencinski servis MB24 (0)
ikona Slaščičarne (3)
ikona Tiskarna (1)
ikona Hostels (1)
ikona Zoo (0)
ikona Defibrilatorji (AED) (7)
ikona Maxen (21)
ikona Hidrant podzemni (2)
ikona Hidrant nadzemni (0)
ikona Nujna medicinska pomoč (0)
ikona Tattoo i piercing (1)
ikona Garažne hiše (1)

Trenutno število točk v bazi: 1168Video


Video predstavitevKontakt


Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@prosplet.com